Bijdragen per jaar en eenmalige kosten / accreditatie

  • Aansluiting per jaar, steeds tot en met 31 augustus
  • Deze bedragen zijn vrij van btw, besluit belastingdienst Flevoland
  • Eenmalige kosten zijn verschuldigd bij aanmelding en wijziging van status
  • De nota ontvang je eens per jaar, digitaal per email
  • De bijdragen kunnen jaarlijks worden aangepast, gebaseerd op de kosten van de organisatie, het indexcijfer sinds de voorgaande aanpassing (maximaal 3 jaar ineens) en wijziging van geboden diensten
  • Voorwaarden aansluiting: klik

Bijdragen Reiki Ryoho

De jaarbijdrage betreft steeds de periode van 1 september tot en met 31 augustus.
Jaarlijkse bijdrageperiode 2023-2024
Registratie Reiki Master144,-
Registratie Reiki Practitioner81,-
---
Eenmalige kostenbij aansluiting
Reiki Master95,-
Reiki Practitioner65,-
Wijziging graad, afhandeling45,-
---
Aanvullende services:
UsuiShikiRyoho.nl mailbox / jaar29,-
ReikiPractitioner.nl mailbox / jaar29,-
Wijziging mailbox15,-
---
Accreditatie RP opleidingeenmalig
Accreditatie Reiki Practitioner opleiding1200,-
Accreditatie als onderdeel binnen een brede opleiding1200,-
---
Bijgewerkt:17-07-2023
Alles vrij van btw of incl. btw