Vraag, melding of klacht

informatie en meldingsformulier

Melding, vraag of klacht

Klacht

Elke aangeslotene die een praktijk voert, dus behandelingen geeft, dient ook aangesloten zijn bij een klachtenportaal (de wet WKKGZ vereist dat).

Als je echt een klacht hebt (geen melding of vraag, maar echt een ernstige klacht) raden we aan om:

 • De klacht bij het klachtenportaal in te dienen waar de aangeslotene lid van is.
 • De klacht ook bij ons in te dienen (de aangeslotene staat in ons register tenslotte).
 • Leraren vallen standaard niet onder de wet WKKGZ maar je kunt wel een klacht indienen bij Reiki Ryoho.

Klacht indien bij Reiki Ryoho

Stichting Reiki Ryoho is een non-profit organisatie. Dat wil zeggen dat wij zelf geen cursussen, opleidingen of sessies verzorgen. Dat doen de aangesloten beroepsbeoefenaars.

De stichting neemt verantwoordelijk voor het beheer van de registers van de professionele beoefenaars. Bij misstanden kan de student en cliënt een klacht indienen over de aangesloten beoefenaar.

Er zijn meerdere soorten klachten

 1. Er zijn de z.g. kleine klachten zoals ‘de thee was op’ of de therapeut / leraar was niet jouw type (dat kan natuurlijk). Deze horen direct bij de leraar of therapeut / healer thuis, niet echt binnen een officiële klachtenprocedure. Als het veelvuldig voorkomt zou een melding echter wel weer op zijn plaats zijn.
 2. De grotere vragen en klachten: Deze kan je melden middels het meldingsformulier (bij contact)

Daar kan je aangeven om welke cursus of soort sessie het gaat en kan je vervolgens kiezen uit een lijst van mogelijke vragen, verzoeken, problemen en klachten. Zowel bij de opleidingskeuze als de klachtkeuze heb je de mogelijkheid ‘anders’ aan te klikken en gebruik te maken van het toelichting veld.

Vraag of melding

Het formulier kun je ook gebruiken om een vraag te stellen of een melding te doen. Een melding zien we als een voorstadium van een klacht; alles was op zich in orde maar…

Belangrijk: Formulier geheel invullen (met naam, adres, telefoon en email adres) en zo veel mogelijk details bij de toelichting geven.

Altijd per email: Brief of aanvullende informatie ook per email (per post wordt niet in behandeling genomen).

Maximale termijn: De vraag of klacht zullen we binnen 10 werkdagen beantwoorden. Beantwoorden kan ook betekenen dat de vraag voor ons minder eenvoudig is om echt snel te beantwoorden, maar ook dan zullen wij je binnen diezelfde 10 werkdagen te laten weten dat we er meer tijd voor nodig hebben, en moet in die email ook een maximale periode staan wanneer je een antwoord zou moeten hebben gehad.

Vertrouwelijk: De klacht wordt geheel vertrouwelijk behandeld. Natuurlijk worden de betrokkenen alle geïnformeerd maar de inhoudelijke klacht is alleen bekend aan jou, de stichting en eventueel ingeschakelde externe adviseurs.

Bewaartermijn: De klacht, het (interne) overleg en de uitslag wordt uiterlijk twee jaar bewaard.

Meldingsformulier

Vragen over

 • Cursus of behandeling
 • Master of practitioner

Klacht en vragen over

 • Administratie fout
 • Klacht over master
 • Klacht over practitioner
 • Inhoudelijke zaken vallen niet onder het klachtenrecht! Deze maken deel uit van de gekozen cursus of therapie en de vrije keuze van de betreffende leraar of therapeut.

Let op:

 • Een klacht heeft uiteraard alleen betrekking op een cursus en sessie die door die specifieke leraar of healer / therapeut is gegeven en alleen indien aangesloten bij Reiki Ryoho.

* = verplichte velden