Postbus op factuur toch voldoende voor aftrek BTW

Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat de vermelding van alleen een postbusadres op een BTW-factuur de aftrek van voorbelasting niet kan tegenhouden.

Op het moment dat een onderneming een prestatie verricht of een dienst verleent, moet deze een factuur uitreiken. Deze factuur dient aan een aantal eisen voldoen. Als er niet wordt voldaan aan de eisen, dan kan de fiscus de aftrek van voorbelasting (btw) weigeren.

Het Europese Hof van Justitie heeft eerder aangegeven dat deze eisen niet al te streng moeten worden toegepast. Als een factuur niet geheel voldoet aan de eisen heeft, mag de BTW toch worden afgetrokken als de ondernemer met aanvullende stukken deze aftrek kan aantonen.

Wel aftrek voorbelasting bij postbusnummer

De Duitse Belastingdienst had in deze zaak de aftrek van de voorbelasting geweigerd omdat op de facturen van de belastingplichtige alleen een postbusadres stond. De Duitse belastingdienst vond namelijk dat op de factuur het adres moest staan waar de ondernemer zijn economische activiteiten verrichtte. De Duitse rechter wilde daarop van het Europese Hof weten of een factuur voldoet aan de eis van het volledige adres zoals die is opgenomen in de BTW-richtlijn, als alleen een postbusnummer is opgenomen. De Europese rechter gaf aan dat het niet nodig is om op de factuur het adres te vermelden waar de ondernemer zijn economische activiteiten uitoefent. De vermelding van een postbusnummer was dus ook voldoende om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting.

Oorsprong publicatie EU:
Europese Hof van Justitie,15 november 2017, ECLI: EU:C:2017:B67

Reden dat we dit hier vermelden is omdat de plicht om je werkadres op een factuur / nota te vermelden onder sommige omstandigheden niet praktisch was, waaronder:

  • Als het vermelde adres ook je privé woonadres is.
  • Als het een adres betreft welke gedeeld wordt met meerdere andere ondernemers.
  • Als je op meerdere plekken je praktijk uitoefent.
Bas Buis
Author: Bas Buis

Reikimaster, bestuur Reiki Ryoho

Vergelijkbare berichten