Het Usui-systeem kent verschillende graden

  • 1e graad Reiki
  • 2e graad reiki
  • Practitioner-graad
  • Leraar ofwel Mastergraad

1e graad Reiki

De eerste Reiki graad is niet zo maar een begin maar is een op zichzelf staand geheel waarmee een cursist daadwerkelijk aan de slag kan gaan met zichzelf. De eerste graad legt het contact met de Reiki-stroom, geeft de eerste herkenning. Uiteraard hoort er bij de eerste graad een heel scala aan onderwerpen thuis van een aantal dagen (4 dagdelen) een Reiki-eerste graad maken, en tegelijkertijd is dat niet waar het om gaat. De eerste graad stelt iemand in staat zichzelf en anderen te behandelen, te helen, op alle niveau’s, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

2e graad Reiki

De tweede Reiki graad is voor hen die de volgende stap willen maken. Er zijn soms bepaalde meningen of verwachtingen over het “verder” gaan binnen deze methode. Verder lijkt dan beter, verder lijkt dan meer. In dit geval is het niet vergelijkbaar, het is een stap verder… De tweede graad kan worden gedaan minimaal 90 dagen na de eerste graad. De tweede graad stelt je in staat om vooral op mentaal en spiritueel gebied dieper te gaan, zowel bij jezelf als bij anderen. Je leert met mantra’s en symbolen te werken die je kunt gebruiken tijdens behandelingen en tijdens bijvoorbeeld meditatieve momenten.

Reiki Practitioner (RP)

Een erkend RP Reiki-Practitioner is iemand die Reiki op een professionele wijze in praktijk brengt. Als we naar de basis kijken dan is een Reiki Practitioner iemand die de geheel traditionele tweede graad Reiki heeft behaald bij een bij Reiki Ryoho of andere professionele organisatie aangesloten Reiki Master, en vervolgens de erkende Reiki Practitioner opleiding met geod gevolg heeft afgerond.

Deze erkenning geeft de stichting en de persoon die behandeld wordt niet alleen de zekerheid dat men te maken heeft met iemand die het traditionele Usui-systeem beoefend, maar ook dat de Practitioner een erkende en aangesloten Reiki Practitioner is. De aangesloten Reiki Practitioners geven te kennen de werkwijze en de visie van het Usui Reiki systeem, zoals deze vanuit de oer-methode aan ons gegeven zijn, een belangrijke plaats te geven in hun leven.

Een Reiki Practitioner op de lijst van Reiki Ryoho is in staat een Reikibehandeling te geven in haar volle schoonheid, in de eenvoud zoals deze al meer dan een eeuw wordt doorgegeven in combinatie met een basis van kennis vanuit de Practitionertraining. Een erkende Reiki Practitioner mag de beschermde titel RP voeren.

Een Reiki Practitioner is in staat om op een verantwoorde wijze Reikibehandelingen en na-service te geven.

Noot: 
Alle aangesloten Reiki Practitioners vallen onder de ethiekcode en onder het klachtenrecht van Reiki Ryoho. Zie daarvoor klachtenrecht bij het Reiki Ryoho menu.

De titel RP is beschermd en specifiek voorbehouden aan bij Reiki Ryoho aangesloten Reiki Practitioners.

Reiki Master (RM)

De Japanse term is Shin-pi-den wat staat voor de term Mystery Teacher.

Het mooie van deze omschrijving is dat deze het begrip mystiek als onderdeel van healing erkend en zelfs doorgeeft als deel van de traditie.
Letterlijk is een Reikimaster een leraar in Reiki, iemand die Reiki meester is. Als we meer kijken naar de praktijk dan is het iemand die in staat is om Reiki 1 en Reiki 2 klassen te geven.

Een erkende Reiki Master (RM) is opgeleid en ingewijd tot Reiki-master door een andere Reiki Master die zelf veel ervaring heeft met de Reiki-methode en voldoende kracht heeft ontwikkeld om een ander te begeleiden en vooral in te wijden. Alle aangesloten Masters geven te kennen de onderdelen zoals deze vanuit de oer-methode aan ons gegeven zijn, een belangrijke plaats te geven in hun leven en in hun werk. Dat is de buitengewone gift van een aangesloten en erkende Reiki Master.

Alle aangesloten en erkende Reiki Masters voldoen aan de normen van Reiki Ryoho. Zij vallen onder een klachtenrecht, kennen een ethische code en hebben vaste tarieven.

Alleen bij Reiki Ryoho aangesloten Reiki Masters hebben het recht de beschermde titel RM te gebruiken.

Een aantal Reiki Masters kunnen de RP (Practitioners) opleiding geven. Deze opleiding voldoet geheel aan de normen van Reiki Ryoho waardoor de 2e graad Reiki-beoefenaars die deze opleiding van minimaal 8 volle dagen gevolgd hebben, zich na afromnding als RP Reiki Practitioner kunnen aansluiten bij de Reiki Ryoho Foundation. Zie de lijst van RP-leraren in het register.

Noot: 
Alle aangesloten Reiki Masters vallen onder de ethiekcode en onder het klachtenrecht van Reiki Ryoho. Zie daarvoor “klachtenrecht’ bij het Reiki Ryoho menu.

De titel RM is beschermd.

Er staan veel details, ook over de mastergraad, op deze site bij het Profiel Usui systeem.

Noot:
In de Nederlandse taal spreken we van graden, in de Verenigde Staten wordt de term ‘level’ gebruikt wat meer duidelijk maakt dat het een niveau is dat je -mede ook door je zelf- bereikt hebt.

Noot over de Reiki Practitioner opleiding:
Let op dat je de opleiding volgt bij een Reikimaster die erkend is en aangewezen is door Reiki Ryoho.