10 november 2020 Nieuws

Stand van zaken richtlijnen sessies en lesgeven

We merken dat de laatste persberichten (verleden week) die op 4 november ingegaan zijn, tot enige verwarring geleid hebben. Vooral de genoemde groepsgrootte van 2 personen was niet heel duidelijk.
Het verbod op samenkomst met meer dan 2 personen betreft niet besloten plaatsen zoals:
  • onderwijsinstellingen
  • religieuze gebouwen
  • privé vaar- en voertuigen
Cursussen en opleidingen:
Voor zover een onderwijsinstelling daadwerkelijk wordt gebruikt voor onderwijs en educatie (dus niet voor theater of als culturele instelling dat voor het publiek geopend is) wordt deze beschouwd als ‘besloten plaats’ en is de beperking niet van toepassing.
Ook het oefenen door gezelschappen of een livestream verzorgen valt onder het werken in een toegestane besloten plaats en is gewoon mogelijk.
Ook activiteiten die te maken hebben met vakbekwaamheid van professionals om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in het vak- en beroepsonderwijs kunnen gewoon doorgang vinden.
Vereiste leslocatie
Zolang je als docent beschikt over een besloten leslocatie (dat wil zeggen niet jouw of andermans thuissituatie en die ook geen vrije inloop kent) kunnen de cursussen en opleidingen gewoon doorgang vinden. De noodverordening geeft hier specifiek ruimte voor. Een ruimte in of aan je eigen huis, mits speciaal ingericht voor het geven van cursussen of opleidingen en niet toegankelijk voor bezoekers of familieleden, zou ook moeten kunnen. Zo uitgebreid is de noodverordening echter niet dat alle variaties benoemd worden.
Sessies, behandelingen
Hierin zijn de richtlijnen onveranderd. Sessies (contactberoepen) kunnen gewoon doorgang vinden.
Neus-mondkapjes
De beslissing om per 1 december overal verplicht een neus-mondkapje te dragen is wel aangekondigd maar het is niet zeker dat deze daadwerkelijk doorgaat; de cijfers in Nederland zijn dusdanig positief dat deze maatregelen nog wat in het luchtledige hangt. Ik zou echter wel rekening houden met dit scenario.
Als er bij cursussen of opleidingen oefeningen zijn waarbij men enige tijd (15 minuten of langer) dicht bij elkaar komt, zou je er als instituut voor kunnen kiezen om een neus-mondkapje aan te raden**.
**
Er is slechts één wetenschappelijk onderzoek afgerond naar de toepassing van neus-mondkapjes bij virussen. Alle onderzoeken daarvoor betroffen bacteriën en die zijn aanzienlijk groter dan virussen. Dit nog niet gepubliceerde onderzoek geeft aan dat neus-mondkapjes niet tot minder besmettingen leiden, maar juist iets meer. Als je een neus-mondkapje gebruikt of adviseert, zorg dan voor een juist protocol, draag hetzelfde neus-mondkapje niet langer dan 2,5 uur achtereen (gooi het daarna weg) en zorg dat de drager minimaal 15 minuten per 2,5 uur geen neus-mondkapje opheeft dus vrij kan ademen. Daarnaast mag een neus-mondkapje nooit nat en zelfs niet vochtig worden; dit dient dan meteen vervangen te worden. Dat heeft niets met virussen te maken maar met je gezondheid, waaronder een te hoog CO2 gehalte en vooral een te laag zuurstof gehalte in je bloed. Als je zelf geschikte apparatuur of een goede smartwatch hebt, kun je dit zelf monitoren.
Bas Buis
Author: Bas Buis

Reikimaster, bestuur Reiki Ryoho

Vergelijkbare berichten