Voorwaarden aansluiting

Om een vermelding aan te maken voor het register van Reiki Ryoho dien je:

 1. Een Reiki beroepsopleiding te hebben gevolgd op het niveau van Reiki Ryoho
 2. (niet elke opleiding komt daarvoor in aanmerking)
 3. Deze opleiding dient met goed gevolg afgerond te zijn *(gecertificeerd)
 4. Aangesloten te zijn bij Reiki Ryoho
 5. Je verplichtingen naar Reiki Ryoho te voldoen
 6. Akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Reiki Ryoho
 7. Gebruikersnaam voor de site ontvangen te hebben van de stichting (per email binnen enkele dagen na aansluiting)
 8. Een e-mail te hebben ontvangen met de link om je eigen wachtwoord te kiezen

Als beroepsbeoefenaar opgenomen in het register beloof je

 1. Je te houden aan de ethiek-code.
 2. Als professional fysiek en mentaal in staat te zijn je werk te doen.
 3. Te zorgen voor een verzorgde werkplek.
 4. De adres, telefoon en email gegevens op de site up-to-date te houden zodat de lijst ook echt klopt.
 5. Je nieuwe / gewijzigde adres, telefoon en email gegevens altijd door te geven aan het secretariaat.
 6. Te blijven werken volgens de technieken van de methode.
 7. Je qua tarieven te houden aan de minimum en maximum behandeltarieven als die er zijn.
 8. De jaarlijks bijdrage en andere kosten op tijd te voldoen.
 9. De namen en merken alleen te gebruiken binnen de beoefening van de methode, voor het doel van je registratie.
 10. Het merk dat je mag gebruiken van Reiki Ryoho niet te gebruiken als deel van een domeinnaam of bedrijfsnaam.
 11. Het Usui Profiel te respecteren en je te houden aan de methode als daar omschreven.

Na aansluiting mag je

 1. Het logo van Reiki Ryoho gebruiken op drukwerk en websites, met een hoogte van maximaal 20 mm, of indien groter een hoogte gelijk aan maximaal 1/20e deel van de hoogte of breedte van het totale object.
 2. De merknaam Reiki Ryoho ® gebruiken in drukwerk, op websites, als onderdeel van een tekst over je praktijk, om jouw werk als Reiki master of Reiki Practitioner mee aan te duiden, altijd met vermelding van de ®.
 3. De beschermde titel RP of RM gebruiken, altijd met vermelding van de ®.
 4. Op de lijst van beoefenaars staan op internet. Deze lijst is bereikbaar middels de site reikiryoho.nl en een serie andere domein namen waaronder internationale versies van reikiryoho, usui shiki ryoho, reikipractioners.nl, reikitherapeuten.nl en meer.  Deze domeinen verwijzen exclusief alleen door naar deze lijst van erkende geregistreerde beoefenaars.
 5. Je activiteiten promoten in de openbare agenda van de website, binnen de regels die daarvoor gelden.
 6. Materialen bestellen in overeenstemming met je aansluiting.

Algemeen:

 1. Opzegging van deze overeenkomst door de beoefenaar geschiedt minimaal 3 maanden voor verlenging (afloop registratie-jaar), per email.
 2. Opzegging van deze overeenkomst door Reiki Ryoho geschiedt minimaal 3 maanden voor verlenging (afloop registratie-jaar), per email.
 3. Bij het niet houden aan deze overeenkomst en/of de ethiekcode heeft Reiki Ryoho het recht de registratie per direct te ontbinden.
 4. Als de voorwaarden en / of tarieven van registratie c.q. vermelding op de lijst meer aangepast is dan redelijk geacht wordt, heeft de aangesloten beoefenaar het recht de overeenkomst te beëindigen zonder de opzegtermijn in acht te nemen.

Toelichting

Door je aan te melden c.q. registreren, ga je akkoord met deze voorwaarden.

** Redelijkheid wijziging tarieven

Dient te voldoen aan een of meerdere van onderstaande:

 1. Gebaseerd op een uitbreiding van (noodzakelijke of gevraagde) diensten of producten.
 2. Gebaseerd op gestegen kosten van de organsiatie en/of de diensten of producten.
 3. Als de verhoging in een jaar hoger is dan het gepubliceerde index cijfer, niet meer dan 5% hoger is dan de opgetelde percentages van maximaal drie voorgaande drie jaren waarin de tarieven niet met het index cijfer zijn aangepast. Dus als er drie jaar ervoor indexcijfers gepubliceerd zijn van bijvoorbeeld 1,6 en 1,8 en 2,1 (na calculatie jaar op jaar ongeveer 5,7%) mag de verhoging maximaal 10,7% zijn.