Vragen over Usui Shiki Ryoho, Reiki Ryoho en Reiki

voor aangesloten en bezoekers

Usui Shiki Ryoho

De term 'Usui Shiki Ryoho' en verschil in beoefening

Usui Shiki Ryoho

Usui Shiki Ryoho is de naam die in eerste instantie alleen gebruikt werd door de Reikimasters die echt afstamden van de grondlegger en de opvolgers (net als het bestuur en alle aangesloten beoefenaars). Zodoende is het de term die Reiki Ryoho als organisatie meestal gebruikt.

Beoefenaars die reiki echt anders zien en doorgeven, gebruiken de term echter (onterecht…) ook. Daarom raden we aan echt naar het niveau van de beoefenaar te kijken, niet alleen naar de naam die in de brochure of op de website (of certificaat) wordt toegepast. Dat niveau komt over het algemeen tot uiting door te kijken waar de beoefenaar bij aangesloten is (erkenning is= herkenning).

Niveau van beoefening

Dat niveau van traditionele beoefening is het duidelijkst te herkennen door lidmaatschap van Reiki Ryoho.

Usui Shiki Ryoho is de Japanse naam van de methode en zegt niets over graad van beoefening, niveau of eventuele erkenningen. De Reiki-organisaties wel, zeker de serieuze daar deze echt de traditionele normen aanhouden en de aangesloten beoefenaars ook daadwerkelijk toetsen.

 

Noot:

Usui Shiki Ryoho wil zeggen: De manier van beoefenen van Mikao Usui / de school met de manier van werken van Usui.

Welke boeken zijn er over Usui Shiki Ryoho

Interessante vraag.

Er zijn veel boeken geschreven over Reiki, terwijl niet elk boek over Reiki gaat.

Reiki kent een orale traditie die van master op master en van master naar student wordt overgedragen, maar er zijn zeker een aantal boeken die je als referentie kunt zien voor de traditionele methode en wat deze voor je kan betekenen:

 • Complete Handboek Reiki | Sunny Nederlof & Bas Buis| uitgever Hemelz (boek en ebook)
 • Reiki, heel jezelf en anderen | H.H. Gunther, B. Muller & H.H. Gunther
 • Reiki-groeiboekje | Arie Luijerink
 • Ervaringen Met Reiki | Brigitte Ziegler
 • Reiki | Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski & S. Sharamon
 • Dagboek van Hawayo Takata | Helen Haberly (wat lastig te vinden)

Reiki Ryoho

Is Reiki Ryoho hetzelfde als de Reiki Alliance?

Reiki Ryoho is apart van de Reiki Alliance

Stichting Reiki Ryoho is een zelfstandige beroepsorgansiatie, met normen en waarden en een klachtenrecht.

De organisatie is er voor erkende Reiki Masters, Reiki Practitioners, cursisten en cliënten die een professional zoeken. 

Er is wel een kleine overlap; de normen en waardes komen grotendeels overeen met de Reiki Alliance en de oprichters komen oorspronkelijk beide uit de Reiki Alliance. 

Het Usui-Profiel is gebaseerd op het document  ‘de vorm’ als geschreven door Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell.

Zijn de titels RM en RP beschermd?

Titels RM en RP

Beide titels zijn beschermd. Deze zijn geregisteerd als gemeenschapsmerk bij het merkenbureau. Stichting Reiki Ryoho is de organsisatie die de titels in beheer heeft en daarmee de kwaliteitscriteria bewaakt; wie komt in aanmerking om de titel te voeren.

Let op: iemand die niet op de lijst staat van erkende Reikimasters of erkende Reiki Practitioners mag de titel in ieder geval niet gebruiken.

 

Waar staat de naam Reiki Ryoho voor?

Reiki Ryoho

Reiki Ryoho is zowel de beschermde naam van onze organisatie, als de naam waar wij de oorsprong mee aanduiden

Reiki

Is de energie waar Usui-Sensei mee werkte in zijn methode. Hij duidde de energie aan met het woord ‘Reiki’. (Rei-Ki is Zon en Kracht, vrij vertaald energie van de zon)

Ryoho

Staat voor school, voor richting en manier van werken.

Noot: de naam Reiki Ryoho en het logo met de R zijn beide beschermd.

 

Welke masters mogen les geven in de RP opleiding

Eisen RP leraar accreditatie

 

Er bestaat de mogelijkheid voor de 2e graad student in de reiki-methode om een opleiding te volgen tot RP Reiki Practitioner.

Eisen RP leraar accreditatie

(let op: dit is een verkort uittreksel)

De opleiding wordt gegeven door professionals in het vakgebied.

De leraar die de RP opleiding mag geven dient: 

 1. Minimaal 5 jaar Reiki Master te zijn, volgens de normen van Reiki Ryoho en / of de Reiki Alliance of NVRM.
 2. Zelf de RP training hebben gevolgd als student (en deze anders nog als student volgen)
 3. Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in lesgeven in Reiki.
 4. Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in praktijkvoering (in Reiki).
 5. Gelicenseerd te zijn door Reiki Ryoho (dus een RP licentie te hebben; mogen geven)
 6. De hele opleiding (opzet, onderdelen, studie-uren) te laten accrediteren door Reiki Ryoho

Accreditatie opleiding Reiki Practitioner

Een van de vereisten voor de student om zich na het volgen van de opleiding aan te kunnen sluiten c.q. te kunnen registeren als RP Reiki Practitioner bij Reiki Ryoho is dat de opleiding tot Reiki Practitioner geaccrediteerd was bij en door Reiki Ryoho.

Aanvraag

Voor de aanvraag tot accreditatie is nodig:

 1. Contact opnemen met het dagelijks bestuur van Reiki Ryoho
 2. Het invullen van een accreditatie vragenlijst over de lesstof
 3. Verstrekken van een overzicht van de opleiding qua
  – lesprogramma qua contactonderwijs en thuisstudie
  – doel van de opleiding
  – syllabus
  – overzicht van lesuren.
 4. Betaling van 50% van de accreditatiekosten

Reiki 

Mij werd aangeraden iemand van Reiki Ryoho te zoeken

Professionele beoefenaars

Met zo een advies zijn wij blij. Inderdaad zit er verschil in het niveau van beoefening van Reiki, net als bij elke methode en behandelwijze overigens. De aangesloten Reiki Masters en Reiki Practitioners hebben zich grondig laten scholen en verdiepen zich nog steeds. Dat heeft een positieve weerslag op het niveau van beoefening, ook voor elke student en cliënt.

RP Reiki Practitioner opleiding - waar & hoe

Waar volg een RP Reiki Practitioner opleiding

De Reiki Practitioner opleiding die wij bedoelen, de enige echte RP Reiki Practitioner opleiding, kun je alleen volgen bij een Reiki Master die:
– Aangesloten is bij Reiki Ryoho.
– Toestemming heeft van Reiki Ryoho om de RP opleiding te onderwijzen.
– Op de site staat bij Register RP leraren.

Als je een andere opleiding tegenkomt, kun je je daarmee niet aansluiten bij Reiki Ryoho als professioneel behandelaar / practitioner.

 

Hoe boek ik een cursus of sessie?

Elke leraar en healer is geheel zelfstandig. De foundation bemiddeld niet zozeer, maar beheert registers van afgestudeerde, erkende beroepsbeoefenaars. In het register kan je iemand zoeken waar je de cursus of sessie bij wilt volgen en je kunt dan contact met hem of haar opnemen.

Tijd tussen Reiki 1 en Reiki 2

Ik hoorde van mijn Reiki Master dat er tussen Reiki 1 en Reiki 2 minimaal 3 maanden moet zitten.

Dat is correct. 3 maanden is een mooi minimum. Er is geen maximum, dus je kunt Reiki 2 ook 10 jaar erna volgen.