Reiki en Reiki Ryoho – cursus of behandeling

Ja en nee. Tot op heden hebben wij bij bijna elke reiki beoefenaar wel een deel van de essentie van reiki aangetroffen. We zeggen bewijst bijna, want er zijn gevallen bekend waarbij de beoefenaar (de mate van bewust afwijken laten we hierbij in het midden) iets beoefende dat echt op geen enkele wijze iets met reiki te maken had.

Welke behandelwijze de behandelaar ook kiest; reiki is hetzelfde.

Het is wel zo dat een erkende behandelaar meerdere technieken tot zijn of haar beschikking heeft. De keuze daarin is aan de behandelaar, maar hangt ook af van de motivatie waarom iemand reiki wil ondergaan.

Het is niet gebruikelijk dat een reiki behandelaar na afloop exact deelt wat – waar gevoeld werd. Een goede behandelaar maakt een afweging ‘wat dient het om de sensaties te delen met de cliënt’ en maakt daarin keuzes. Uiteraard zal de behandelaar op verzoek wel een algemene indruk geven hoe het ging. 

Ja, zeker. Maar het is ook normaal als je dat niet voelt. De sensaties, of het ontbreken daarvan, zeggen niets over het verloop van een reiki behandeling. Het gevoel kan ook elke reiki behandeling anders zijn. 

Usui Shiki Ryoho is de naam die in eerste instantie alleen gebruikt werd door de Reikimasters die echt afstamden van de grondlegger en de opvolgers (net als het bestuur en alle aangesloten beoefenaars). Zodoende is het de term die Reiki Ryoho als organisatie meestal gebruikt.
Beoefenaars die reiki echt anders doorgeven, gebruiken de term echter (onterecht…) ook. Daarom raden we aan echt naar het niveau van de beoefenaar te kijken, niet alleen naar de naam die in de brochure, website of certificaat wordt gebruikt. Het niveau komt over het algemeen tot uiting door te kijken waar de beoefenaar bij aangesloten is (erkenning is herkenning).

Niveau van beoefening:
Het niveau van traditionele beoefening is het duidelijkst te herkennen door lidmaatschap van Reiki Ryoho.

Usui Shiki Ryoho is de Japanse naam van de methode en zegt niets over graad van beoefening, niveau of eventuele erkenningen. De Reiki-organisaties wel, zeker de serieuze daar deze echt de traditionele normen aanhouden en de aangesloten beoefenaars ook daadwerkelijk toetsen.

Noot:
Usui Shiki Ryoho wil zeggen: De manier van beoefenen van Mikao Usui / de school met de manier van werken van Usui.

Er zijn veel boeken geschreven over Reiki. Vanuit ons gezichtspunt gaat niet elk boek over Reiki zoals wij dat kennen en uitdragen. 

Reiki kent een orale traditie die van master op master en van master naar student wordt overgedragen. Er zijn echter een aantal boeken die je als referentie kunt zien voor de traditionele methode:

  • Complete Handboek Reiki | Sunny Nederlof & Bas Buis| uitgever Hemelz (boek en ebook).
  • Reiki, heel jezelf en anderen | H.H. Gunther, B. Muller & H.H. Gunther.
  • Reiki-groeiboekje | Arie Luijerink.
  • Ervaringen Met Reiki | Brigitte Ziegler.
  • Reiki | Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski & S. Sharamon.
  • Dagboek van Hawayo Takata | Helen Haberly (wat lastig te vinden).

Reiki Ryoho is een andere organisatie dan de Reiki Alliance.

Stichting Reiki Ryoho is een zelfstandige beroepsorganisatie, met normen, waarden en een klachtenrecht. Reiki Ryoho is er voor erkende Reiki Masters, Reiki Practitioners, cursisten en cliënten die een professional zoeken.

Er is wel een kleine overlap; de normen en waarden komen grotendeels overeen met de Reiki Alliance en de oprichters komen oorspronkelijk beide uit de Reiki Alliance. Het Usui-Profiel is gebaseerd op het document  ‘de vorm’ als geschreven door Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell.

Beide titels zijn beschermd. Deze zijn geregisteerd als gemeenschapsmerk bij het merkenbureau. Stichting Reiki Ryoho is de organisatie die de titels in beheer heeft en daarmee de kwaliteitscriteria bewaakt. Alleen beoefenaars die voldoen aan de criteria volgens de normen van het Usui Profiel, komen in aanmerking om een van de beschermde titels te voeren.

De titels zijn nodig, juist omdat de termen Reiki Master en Reiki Practitioner niet beschermd zijn. RM en RP geven daarmee duidelijkheid. 

Let op: iemand die niet op de lijst staat van erkende Reikimasters of erkende Reiki Practitioners mag de titel in ieder geval niet gebruiken.

Reiki Ryoho

Reiki Ryoho is zowel de beschermde naam van onze organisatie, als de naam waar wij de oorsprong mee aanduiden

Reiki

Is de energie waar Usui-Sensei mee werkte in zijn methode. Hij duidde de energie aan met het woord ‘Reiki’. (Rei-Ki is Zon en Kracht, vrij vertaald energie van de zon)

Ryoho

Staat voor school, voor richting en manier van werken.

Noot: de naam Reiki Ryoho en het logo met de R zijn beide beschermd.

Alle bij Reiki Ryoho aangesloten Masters en Practitioners zijn professionals.

Er zit verschil in het niveau van beoefening van Reiki, net als bij elke methode of behandelwijze overigens. De aangesloten Reiki Masters en Reiki Practitioners hebben een degelijke opleiding gevolgd – en verdiepen zich nog steeds. Dat heeft een positieve weerslag op het niveau van beoefening, ook voor de student en cliënt.

Elke leraar en healer is geheel zelfstandig. De foundation bemiddeld niet, maar beheert registers van afgestudeerde, erkende beroepsbeoefenaars.

In het register kan je iemand zoeken waar je de cursus of sessie bij wilt volgen en je kunt dan contact met hem of haar opnemen.

Ik hoorde van mijn Reiki Master dat er tussen de Reiki 1 cursus en de Reiki 2 cursus minimaal 3 maanden moet zitten.

Dat is correct. 3 maanden is een mooi minimum. Er is geen maximum, dus je kunt Reiki 2 ook 10 jaar erna volgen.

Waar volg ik een RP Reiki Practitioner opleiding?

De Reiki Practitioner opleiding die wij bedoelen, de enige echte RP Reiki Practitioner opleiding, kun je alleen volgen bij een Reiki Master die:
– Aangesloten is bij Reiki Ryoho.
– Toestemming heeft van Reiki Ryoho om de RP opleiding te onderwijzen.
– Op de site staat bij Register RP leraren.

Als je een andere opleiding tegenkomt, kun je je daarmee niet aansluiten bij Reiki Ryoho als professioneel behandelaar / practitioner.

Elke erkende RP Reiki Practitioner die is aangesloten bij Reiki Ryoho voldoet aan:

  • Reiki graden gevolgd bij een erkende Reikimaster.
  • De geaccrediteerde RP Reiki Practitioner opleiding succesvol afgerond.
  • Bij aanmelding wordt alles geverifieerd.

Ja en nee. Tot op heden hebben wij bij bijna elke reiki beoefenaar wel ‘iets’ van de essentie van reiki aangetroffen.

We zeggen bewust bijna, want er zijn gevallen bekend waarbij de beoefenaar (de mate van bewust afwijken laten we hierbij in het midden) iets beoefende dat echt op geen enkele wijze meer iets met reiki te maken had. Deze verschillend een beoefening komen uiteraard in elke discipline voor, van yoga tot meditatie en reiki. Reiki Ryoho heeft als taak onder andere het geven van voorlichting en het beheren van de registers van erkende reiki beoefenaars. 

Ja, reiki kent meerdere behandelwijzen.

Welke behandelwijze de behandelaar ook kiest; reiki is hetzelfde. Het is wel zo dat een erkende behandelaar meerdere technieken tot zijn of haar beschikking heeft. De keuze daarin is aan de behandelaar, maar hangt ook af van de reden waarom iemand een reiki behandeling of een serie behandelingen wil ondergaan.

Het is niet gebruikelijk dat een reiki behandelaar na afloop exact deelt wat – waar gevoeld werd.

Een goede behandelaar maakt een afweging ‘wat dient het om xx te delen met de cliënt’ en maakt daarin keuzes. Uiteraard kan de behandelaar zeker een algemene indruk geven hoe het ging. 

Ja zeker. Maar het is ook normaal als je dat niet voelt. De sensaties of het ontbreken daarvan zeggen niets over het verloop van een reiki behandeling. Het gevoel kan ook bij elke reiki behandeling anders zijn.