Wet Wkcz naar wet Wkkgz

Een verplichting voor elke behandelaar / therapeut / zorgverlener

Voor degenden die deze afkortingen niets zeggen: Beide betreffende ze een wet die de consument rechten geeft qua ontvangen zorg op het gebied van kwaliteit, geschillen en klachten.

WKKGZ wil zeggen: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Tot medio 2016 is er de wet WKCZ welke de consument het recht gaf via een beroepsorganisatie een klacht in te dienen. Door jouw aansluiting bij ons voldeed je daar in voldoende mate aan.

2017 is daarentegen het jaar dat de wet WKKGZ ingaat. Het is een vloeiende overgang, dat wil zeggen dat je per medio 2017 aangesloten dient te zijn bij een organisatie die dat regelt en dat op 31 dec. 2017 de hele wet WKKGZ geïmplementeerd dient te zijn door elke practitioner, therapeut, arts, zorg-organisatie e.d.in Nederland.

Wat betekent deze verandering:

Waar de wet Wkcz nog soepel was en de commissie die de klacht behandelde geen boetes of andere sancties kon opleggen behalve interne maatregelen en uitsluiting van de beroepsorganisatie, is dat met de wet Wkkgz echt anders: vanaf heden ben je verplicht je aan te sluiten bij een instantie die de wet WKKGZ uitvoert waardoor jouw praktijk voldoet en kan deze instantie een bindende uitspraak doen en zelfs een boete opleggen aan de therapeut / practitioner. In het kort: zonder te voldoen aan deze wet mag je geen praktijk meer voeren, ook geen kleine thuis-praktijk of sporadisch behandelen en is er echt een team van inspecteurs die daarop toe ziet.

Voor we meer over deze wet gaan uitleggen willen we je eerst gerust stellen dat we een regeling hebben met een uitvoerder waardoor je – met een korting van 50% – makkelijk kunt voldoen aan deze wet.

Verplichte aansluiting:

Omdat de regeling zonder uitzondering iedereen betreft die een praktijk heeft of zelfs maar af en toe een advies of een behandeling geeft, stellen we vanuit onze organisatie verplicht dat je:
– aangesloten bent bij een klachtenportaal die: voldoet aan de wet WKKGZ en een licentie daartoe heeft (of heeft aangevraagd) bij het ministerie van VWS.

Hoe regel je dat:

  • Je op de site van Reiki Ryoho naar ‘aansluiting’ (rechtsboven) en klikt op aanmelden Klachtenportaal Zorg.
    link: https://www.reiki-ryoho.nl/aanmelden-klachtenportaal-zorg/
  • Vul alle gegevens is
  • Zorg dat je Reiki Ryoho opgeeft als beroepsorganisatie (anders krijg je niet de 50% korting op de jaarlijkse bijdrage)
  • Daarna heb je zonder onze tussenkomst een rechtstreeks contract met hen en voldoe je aan alles.
  • Ook het klachtenportaalzorg zal je af en toe een update sturen over de veranderingen want dit is voor een ieder nieuw: het ministerie is zelf nog bezig instanties te accrediteren.
  • Belangrijk: Laat ons weten dat je bent aangesloten, dat registreren wij.

 Is dit niet veel te duur voor een gewone praktijk?

ja, daarom hebben we deze afspraak gemaakt met een externe professionele organisatie die alleen maar dit doet! Als een beroepsorganisatie dit allemaal zelf zou moeten regelen zou het inderdaad een hoge bijdrage per jaar betekenen. Middels de afspraak die wij hebben betaal je slechts een jaarbijdrage van slechts 29,95. ** Dat kan door de implementatie van de nieuwe wet wijzigen maar dat zal niet veel zijn.

Klacht indienen, over mij?

Voordat je denkt dat dit een wekelijks gebeuren is: we ontvangen tot op heden nog geen klacht per jaar. En dat is niet per aangeslotene maar voor allen samen! Naar schatting ontvangen we een klacht per 3 a 4 jaar. Over het algemeen is een klein geschil snel uitgepraat tussen therapeut / behandelaar en client. En zelfs als er een klacht is bij Klachtenportaal zorg, dan wordt dit eerst als gewone klacht behandeld en gekeken of client en zorgverlener er zelf uit kunnen komen en pas als de client echt overgaat tot een serieuze aanklacht wordt er een procedure gestart.

Je hebt zelf al een interne klachtenregeling:

Tenzij je echt voldoet met een eigen organisatie, en dat wil zeggen een eigen jurist in dienst, een eigen klachtenfunctionaris, een goedkeuring van het ministerie van VWS als geschilleninstantie, is een eigen klachtenrecht helaas niet voldoende.

Je bent al aangesloten bij een andere erkende geschilleninstantie:

Dat kan natuurlijk. Er komt een formulier om dit te melden en tot die tijd kan je ons een email sturen en een scan (of goede digitale foto b.v. met je telefoon of iPad) van het contract met de geschilleninstantie en dan geven we daar uiteraard ontheffing voor.

Achtergrondinformatie WKKGZ:

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
De wet regelt het volgende:

Een betere en snelle aanpak van klachten
Mensen kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
Zorgaanbieders hebben uiterlijk per 1 juli 2016 een interne werkwijze die regelt dat medewerkers veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.

Cliënt krijgt sterkere positie
Zo heeft de cliënt per 1 januari 2016 recht op goede informatie over iets dat niet goed is gegaan in de verleende zorg. Bijvoorbeeld een gemaakte fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen. Ook heeft de cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer de cliënt daarom vraagt.

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders
Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.
Zorgaanbieders krijgen de ruimte om klachtenregelingen en kwaliteitssystemen te maken die passen binnen hun organisatie. Wel gelden er regels waaraan zij zich moeten houden. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Maar de wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Hierdoor kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg er beter op toezien dat er geen misstanden in deze sectoren voorkomen.

Melding doen als therapeut (calamiteiten, geweld in de borgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren)
https://survey.igz.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=IGZ_VESTIGINGSNUMMERCONTROLEV2&i.user1=IGZ_VMIT&i.user2=https://survey.igz.nl&i.user3=web&i.user4=Participants&i.user5=Participants&i.user6=Vestigingsnummerstabelnaam

Melding door een burger:
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

Klachtenfunctionaris
Zorgaanbieders krijgen een jaar de tijd om een nieuwe klachtenregeling in orde te maken die aan de nieuwe wet voldoet. Mensen kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan hierbij helpen.

Geschilleninstantie
Lost een gesprek met de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Uiterlijk 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder bij een geschilleninstantie zijn aangesloten.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Voor de client heeft deze nieuwe wet zeker een groot aantal voordelen waaronder een klachtenrecht / geschilleninstantie die minder vrijblijvend is en die de rechten van de consument echt beschermd. Dit is iets waar je als therapeut / behandelaar ook trots op mag zijn en ons advies is duidelijk aan te geven dat je een professional bent en voldoet aan al deze eisen.

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

details over de klachtenregeling klik

Hier staat ook duidelijk de procedure hoe een client een klacht kan indienen. het is de bedoeling dat dit ergens op je website te vinden is (dat kan ook in eigen verwoordingen zolang het mailadres en de site van Klachtenportaal zorg er bij staat).

Bas Buis
Author: Bas Buis

Reikimaster, bestuur Reiki Ryoho

Vergelijkbare berichten