De doelen van Stichting Reiki Ryoho zijn

  • Het zijn van een brandpunt van de beoefening van Reiki volgens de overlevering van de heelkunst van het Usui-systeem. Reiki Ryoho stimuleert beoefenaars op verschillende niveau’s in hun beleving van het Usui-systeem door de oorspronkelijke vorm en inhoud ervan centraal te stellen en deze voor studenten en cliënten te definiëren en uit te dragen.
  • Voorlichting, het verstrekken van registraties, het beheren van handelsmerken, en het creëren van een beoefenaars en beroepsprofiel, en het geven van richtlijnen voor scholing en bijscholing, het aanleggen van registers van beoefenaars op verschillende niveau’s van opleiding en toewijding, een en ander in overeenstemming met de Europese richtlijnen voor de beoefening van Alternatieve Geneeswijzen en Geneeswijzen in het algemeen.
  • Het kunnen garanderen van de bekwaamheid van de bij haar aangesloten beoefenaars door het toepassen van selektie ten aanzien van de genoten opleiding casu quo begeleiding ten tijde van het verzoek tot opname in het register.
  • Het omschrijven van de Usui-Reiki-methode volgens Usui Shiki Ryoho in een profiel hetgeen het voor zowel beoefenaars als cliënten/consumenten makkelijker maakt inzicht te krijgen in Reiki in al haar facetten.
  • Het stimuleren en optimaliseren van samenwerking met zowel alternatieve als reguliere artsen en therapeuten in de meest ruime zin des woords.
  • Het meewerken en/of adviseren in de totstandkoming van (overheids)sancties bij de uitoefening van Reiki door niet of niet voldoende geschoolden.
  • Het opzetten en in stand houden van een ethische code en een klachtenrecht.
  • Het bieden en in stand houden van een omgeving waarin zowel Reiki Masters als Reiki Practitioners hun werkzaamheden kunnen uitoefenen binnen het kader van de wet.
De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL

Details

Zie ook het Usui Profiel voor meer informatie over de kenmerken van de reiki-methode en de taken van de stichting.