inloggen-uitloggen

voor aanmaken / wijzigen profiel en toegang tot het besloten deel van de site

Inloggen

  • Je hebt nodig je gebruikersnaam (of e-mail adres) en je wachtwoord.
  • Gebruikersnaam, email of wachtwoord exact intikken, dus ook – of _ en let op spaties.
  • Als je klikt op ‘wachtwoord vergeten’ ontvang je een link om een nieuw wachtwoord te maken. Het systeem doet een suggestie, maar je kunt ook zelf iets bedenken.
    Let op: je moet je keuze altijd wel bevestigen door te klikken op Wachtwoord opnieuw instellen en schrijf het wachtwoord op (het systeem stuurt je om veiligheidsredenen geen bevestiging)
  • Let op: Het systeem gaat er vanuit dat je email adres niet is gewijzigd!

Naar je profiel

  • Eerst inloggen
  • Dan hier klikken : klik

Uitloggen:

Als je klaar bent is het het beste om direct uit te loggen.
Het systeem vraagt meestal of je het zeker weet: bevestig en klaar.