Nieuwsbrief mei 2020
 • Beperkingen overheid verlicht
 • Waar houd je rekening mee (cliënten)
 • Hoe zit het met cursussen
Vanaf 11 mei:
 • Contactberoepen mogen hun werk oppakken. Dat zijn beroepen waar contact met mensen onontkoombaar is. Onder contactberoepen valt bijvoorbeeld de kapper, masseur, schoonheidsspecialiste, pedicure, therapeut etc.
 • Contactberoepen mogen werken zonder de 1,5 meter beperking en zonder mondkapje maar alleen als er sprake is van triage, vooraf of bij de deur.
Het is niet zonder beperkingen:
 • Je wordt geacht te begeleiden in wie er wel of niet kan/mag komen (triage). De triage stelt je in staat te bepalen wie binnenkomt en is de enige manier om te mogen werken zonder mondkapje. Daarover verder in dit bericht meer.
 • Een verhoogde hygiene waaronder ook ontsmetting van bepaalde materialen. Daarover verder in dit bericht meer.
 • Op afspraak, dus geen vrije inloop.
Triage (vooraf bepalen wie wel of niet kan komen) bij cliënten:
– Verricht telefonische of online triage voor alle nieuwe en bestaande cliënten. Bepaal of een consult ‘op afstand’ effectief is. Onder het consult op afstand verstaan we: het behandelen van cliënten door middel van telefonische of digitale ondersteuning. Met een effectief consult bedoelen we een consult dat niet inboet aan kwaliteit als deze op afstand plaatsvindt. Is een effectieve consult op afstand mogelijk?
a. Indien nee: vervolg triage.
b. Indien ja: overweeg het consult op afstand.
Als het consult ‘op afstand’ niet mogelijk is.
Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:
 • neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
  a. Indien nee, als alle vragen met nee worden beantwoord valt de cliënt onder categorie groen.
  b. Indien ja, als tenminste één vraag met ja wordt beantwoord, valt de cliënt onder categorie rood
Categorie Groen
Onder categorie groen vallen gezonde cliënten die geen van deze symptomen of klachten hebben, of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19. Onder deze groep valt ook de categorie cliënten met een verhoogd risico op een eventueel ernstig verloop van COVID-19. Bij het consult van patiënten in categorie groen wordt het consult gestart rekening houdend met de algemene regels, ongeacht of het consult plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter.
Categorie Rood
Onder categorie rood vallen cliënten met symptomen passend bij COVID-19, bewezen COVID-19 of het ontwikkelen van COVID-19.
Als de patiënt samenwoont met gezinsleden en/of huisgenoten met symptomen, dan vallen deze onder categorie rood. Bij een consult met patiënten in categorie rood stel je de volgende vraag: Is er risico dat er irreversibele achteruitgang is bij het uitblijven van een consult?
a. Indien nee, stel het consult uit.
b. Indien ja, vindt het consult plaats bij voorkeur in de thuissituatie met PBM* (chirurgisch mondneusmasker en eventueel wegwerphandschoenen)
 * PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
 • met mondkapje bedoelen we een neus- mond masker. Daar zijn in het openbaar vervoer per 1 juni qua kwaliteit geen eisen aan gesteld door de overheid. Als je iemand in categorie rood gaat behandelen raden we wel degelijk een deugdelijk chirurgisch mondkapje aan, zie notities verder in de tekst.
Algemene regels
In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd. Deze gelden zowel voor de therapeut als voor de patiënt.
Dit zijn:
 • Volg het hygiëneprotocol (zie hierna)
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt.
 • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
 • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand.
Toelichting Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
In categorie groen is er geen sprake van gebruik van PBM, in de categorie rood maak je wel gebruik van PBM: het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker (type FFP IIR), een bril of faceshield en wegwerphandschoenen. Bij ontbreken van de benodigde beschermingsmiddelen bij categorie rood kun je niet behandelen.
Hygiene Protocol
Handhygiëne
1. voor handcontact met de cliënt of student;
2. voor schone en aseptische handelingen;
3. na mogelijk handcontact met lichaamsvloeistoffen;
4. na hand contact met de cliënt of student;
5. na handcontact met de omgeving van de cliënt of student.
Handreiniging
Was de handen met water en zeep wanneer ze zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn of wanneer je zelf naar het toilet bent gegaan. Handalcohol werkt hier niet. Handalcohol desinfecteert je handen maar verwijdert geen vuil.
Voor het wassen van de handen wordt vloeibare zeep uit een dispenser gebruikt. Het gebruik van desinfecterende zeep voor handdesinfectie heeft geen toegevoegde waarde. Uit de literatuur blijkt dat de werking van een desinfecterende zeep minder is dan die van een handdesinfectans. Desinfecterende zeep biedt daarnaast niet de voordelen zoals beschreven van een handdesinfectans.
Handdesinfectie
Wanneer de handen niet zichtbaar vuil zijn, kun je ze desinfecteren met handalcohol. Dit heeft een aantal voordelen. Het is minder belastend voor de huid. Ook kun je het ter plekke gebruiken, zonder een wastafel. Dat bespaart tijd. Handdesinfectie is niet nodig na handreiniging. Het belast de huid onnodig extra.
Handdesinfectantia is de verzamelnaam voor de alcoholpreparaten die gebruikt worden voor handdesinfectie en kan zowel op basis van ethanol, n-propanol of iso-propanol zijn samengesteld. Handdesinfectantia dienen te zijn geregistreerd als desinfectiemiddel en zijn herkenbaar aan
het N-nummer op het etiket.
Hand wassen in stappen uitgelegd 
Doorloop de volgende stappen voor het handen wassen:
 1. Maak je handen nat.
 2. Doe vloeibare zeep op je handen.
 3. Wrijf de zeep minimaal 10 seconden goed uit. Ook op je duimen, vingertoppen, polsen en de huid tussen je vingers.
 4. Spoel de zeep af.
 5. Droog je handen en polsen af. Doe dit liefst met een papieren handdoek of keukenrol. Pak anders een schone stoffen handdoek en gebruik deze éénmalig.
Raak de kraan bij het dichtdraaien niet meer aan met je handen. Gebruik desnoods je handdoek of een stuk keukenrol om hem dicht te draaien.
Leidraad tot hygiëne protocol
Handen desinfecteren in stappen
1. Zorg dat je handen droog zijn. Vocht maakt het desinfecterende middel dunner. Daardoor werkt het veel minder.
2. Neem zo veel handalcohol dat het kuiltje van je hand vol is.
3. Wrijf je handen hier helemaal mee in. Ook je duimen, vingertoppen, polsen en de huid tussen je vingers.
4. Blijf het middel uitwrijven tot alles is opgedroogd.
Dispensers
Zeep, handdesinfectans en handcrème worden bij voorkeur door middel van een dispenser verstrekt. Het tuitje van de dispenser mag bij het gebruik niet worden aangeraakt.
Motivatie: Bij aanraking van het tuitje van de dispenser kan de inhoud van de dispenser besmet worden. Bij het navullen en niet desinfecteren van de dispenser is er een reële kans op selectie van micro-organismen die toch kunnen groeien in dit milieu.
Aan dispensers worden de volgende eisen gesteld:
• dispensers zijn bij voorkeur handsfree (elleboog of polsbediening mag),
• ze moeten zo zijn geconstrueerd dat de inhoud niet kan worden besmet,
• er mogen geen systemen gebruikt worden met een navulbaar reservoir omdat na verloop van tijd in restanten van de inhoud bacteriegroei kan optreden. De navulbare dispenser wordt voorzien van een nieuwe niet-navulbare fles of zeepzak.
Persoonlijke hygiene
 • Houd de vingernagels kortgeknipt en schoon.
 • Draag geen nagellak/nagelversieringen op de vingernagels.
 • Draag geen kunstnagels (van bijvoorbeeld gel of acryl) aan de vingernagels (micro- organismen)
 • Draag geen sieraden/accessoires aan handen en onderarmen zoals ringen, armbanden, polshorloges, piercings en braces.
 • Draag lang haar bijeengebonden of opgestoken.
 • Zorg voor een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (omgeving van) de patiënt of de voorkant van de werkkleding.
 • Draag dagelijks schone (werk)kleding.
 • De kleding voldoet aan de volgende wascriteria:
  – is wasbaar en wordt gewassen op 60°C of;
  – is wasbaar en wordt gewassen op 40°C en daarna in de droger ‘kastdroog’ gedroogd of
  – gestreken op minimaal stand 3 (···) of 150°C30,31.
 • Draag op of over de (werk)kleding geen (kleding)accessoires.
 • Gebruik van mobiele apparatuur alleen met schone handen (dus na handhygiëne) en niet tijdens het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen e.d.) Maak apparatuur ook aan het begin en einde van de dag goed schoon (let op: kan niet altijd tegen alcohol).
 • Hoest/nies met een afgewend gezicht.
 • Hoest/nies met een papieren zakdoek/tissue voor de mond of, indien er een papieren
 • zakdoek/tissue ontbreekt, in de elleboogplooi.
 • Gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus.
 • Gebruik een papieren zakdoek/tissue eenmalig en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek.
 • Eet en drink niet in ruimten waarin cliëntgebonden werkzaamheden plaatsvinden.
Hygiene van praktijkruimte en cursuszaal
 • Reinig alles goed
 • Ventilatie bij voorkeur natuurlijk, dus geen mechanische ventilatie waarin  soms een deel van de oude lucht teruggeblazen wordt.
 • Harde oppervlakken extra goed en regelmatig reinigen.
 • Hou er rekening mee dat desinfecteren niet beter schoonmaakt dan reinigen. (Goed schoonmaken desinfecteert ook, desinfecteren maakt niet schoon).
 • Maak gebruik van papieren wegwerp handdoekjes.
 • Reinig (ontsmet) oppervakken waar een cliënt of student mee in aanraking komt elke keer.
 • Deurknoppen, toilet knoppen, behandeltafels, iPad, smartphone etc. regelmatig ontsmetten (denk er aan dat Skai en apparatuur vaak niet tegen alcohol kan).
Noot:
Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:
 • Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging (tot 38 graden) of koorts
 • Kortademigheid
 • Moeheid
 • Hoofdpijn
 • Conjunctivitis (oog- slijmvlies ontsteking)
 • Je ziek voelen en/of diarree
 • Smaakverlies
 • Rode vlekken (vaak op benen) niet jeukend, die bij druk niet verdwijnen
Hebben cliënten en studenten ook een mondkapje nodig?
– Nee, in de richtlijnen en leidraad van het RIVM en het ministerie van VWS is er alleen sprake van mondkapjes (op vrijwillige basis) bij de therapeut en niet bij de client. Het mag uiteraard wel altijd. Omdat sommige cliënten en studenten zich nog wat zorgen maken over hygiëne e.d. kan je besluiten een kleine voorraad mondkapjes op voorraad te hebben.
Het geven van cursussen, workshops e.d.
 • Er is sprake van openstelling van cursussen en opleidingen per 1 juni maar bijvoorbeeld het KTNO gaf aan dat het per 1 juli is. Meerdere medewerkers van het Ministerie van V.W.S. hebben op 8 mei j.l. duidelijk aangegeven per 1 juni. Congressen en beurzen zijn pas mogelijk per 1 juli maar dat is veel grootschaliger van aard (tot 100 mensen) dan cursussen die meestal 5 tot 20 deelnemers kennen.
 • UPDATE: het is op 9 mei zelfs nog eens door het RIVM bevestigd, door 2 verschillend mensen, dat de cursussen en opleidingen (tot maximaal 30 personen inclusief medewerkers) starten op 1 juni a.s.
 • Als je begint met het geven van cursussen en opleidingen kan het zin hebben om oefeningen en andere vormen van interactie tussen studenten om te zetten naar oefeningen ‘een op een’, waarbij je de studenten minder vaak of zelfs niet laat wisselen van oefenpartner.
 • Als deelnemers worden behandeld door meerdere mensen tegelijk, is het advies dat nu door één of hooguit twee personen te laten gebeuren.
 • Triage bij het geven van cursussen en opleidingen: we raden aan om dit twee keer te doen. De eerst keer bijvoorbeeld bij aanmelding met een duidelijke tekst met voorwaarden om te kunnen deelnemen en bijvoorbeeld één dag voor aanvang een herinnering met daarin ook weer de voorwaarden om te kunnen deelnemen. Je kunt ook een bevestiging vragen of een online formulier laten invullen.
Succes met de gedeeltelijke) openstelling!
Het bestuur
Bas Buis
Author: Bas Buis

Reikimaster, bestuur Reiki Ryoho

Vergelijkbare berichten